Dzielnicowy Rejonu VII - Twój Dzielnicowy - KPP w Mińsku Mazowieckim

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy Rejonu VII

Data publikacji 27.08.2010

aspirant Mariusz Kondraciuk

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 007

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 25 759 60 04

e-mail: dzielnicowy.minskmaz7@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 759 72 00.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon Szkoły Podstawowej w miejscowości Brzóze ul. Szkolna 20A

2. Zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu i zaśmiecanie przez młodzież grupującą się na terenie szkoły w godzinach popołudniowych i nocnych,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • organizowanie spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym mających na celu uświadomienie o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszania norm prawnych,
 • stosowanie środków prawnych wobec osób dopuszczających się naruszeń przepisów prawa,
 • systematyczna kontrola rejonu SP w Brzózem, w trakcie pełnionej służby obchodowej,
 • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb.

4. Realizacja: 1 lipca 2019 - 31 grudnia 2019 roku

Rejon służbowy nr 7 obejmuje następujące miejscowości w gminie Mińsk Mazowiecki:

 • Anielew             
 • Arynów              
 • Barcząca             
 • Borek Miński    
 • Brzóze
 • Budy Barcząckie             
 • Budy Janowskie             
 • Dłużka
 • Dziękowizna     
 • Ignaców             
 • Janów
 • Karolina              
 • Kolonia Janów
 • Królewiec          
 • Niedziałka II     
 • Nowe Osiny     
 • Osiny   
 • Stara Niedziałka             
 • Targówka          
 • Wólka Mińska  
 • Żuków