Dzielnicowy Rejonu VIII - Twój Dzielnicowy - KPP w Mińsku Mazowieckim

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy Rejonu VIII

Data publikacji 27.08.2010

sierżant sztabowy Rafał Bieńko

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 008

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 25 759 60 04

e-mail: dzielnicowy.minskmaz8@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 759 72 00.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon sklepu spożywczego w miejscowości Gliniak 19

2. Spożywanie alkoholu oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

 • organizowanie spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym, oraz z pracownikami sklepu mające na celu uświadomienie o konsekwencjach prawnych naruszania norm prawnych,
 • systematyczne kontrole w/wym. rejonu w trakcie służby obchodowej,
 • sporządzanie karty zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Gminną Komisją Rozwiązywani Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim, w celu odpowiedniego reagowania na zagrożenia.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku.

 

Rejon służbowy nr 8 obejmuje następujące miejscowości w gminie Mińsk Mazowiecki:

 • Chmielew          
 • Chochół             
 • Cielechowizna
 • Gamratka          
 • Gliniak
 • Grabina              
 • Grębiszew        
 • Huta Mińska     
 • Iłówiec               
 • Józefów             
 • Kluki     
 • Maliszew           
 • Marianka           
 • Mikanów           
 • Podrudzie         
 • Prusy   
 • Stare Zakole     
 • Stojadła             
 • Tartak  
 • Wólka Iłówiecka             
 • Zakole Wiktorowo
 • Zamienie