Dzielnicowy Rejonu IX - Twój Dzielnicowy - KPP w Mińsku Mazowieckim

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy Rejonu IX

Data publikacji 27.08.2010

mł. asp. Arkadiusz Wysocki

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 009

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 25 759 60 04

e-mail: dzielnicowy.minskmaz9@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 759 72 00.

Rejon służbowy nr 9 obejmuje wszystkie miejscowości w gminie Siennica.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon posesji nr 33 przy ul. Mińskiej w Siennicy

2. Naruszenia norm prawnych przez osoby przebywające w rejonie w/wym. posesji

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

  • organizowanie spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym, mającym na celu uświadamianie o konsekwencjach prawnych naruszeń zasad współżycia społecznego,
  • systematyczne kontrole rejonu posesji nr 33 przy ul. Mińskiej w Siennicy,
  • sporządzanie kart zadania doraźnego w celu odpowiedniego dyslokowania służb patrolowych.

4. Realizacja: 3 lutego 2018 - 3 sierpnia 2018 roku