Dzielnicowy Rejonu IX - Twój Dzielnicowy - KPP w Mińsku Mazowieckim

Twój Dzielnicowy

Dzielnicowy Rejonu IX

Data publikacji 27.08.2010

młodszy aspirant Arkadiusz Wysocki

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 009

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 25 759 60 04

e-mail: dzielnicowy.minskmaz9@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 759 72 00.

Rejon służbowy nr 9 obejmuje wszystkie miejscowości w gminie Siennica.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Miejscowości Starogród, Nowy Starogród, Dłużew, Wólka Dłużewska,

2. Problematyka dotycząca braku lub niewłaściwej ostrożności przy trzymania psów,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

  • organizowanie spotkań środowiskowych ze społeczeństwem lokalnym, mającym na celu uświadamianie o konsekwencjach prawnych naruszeń norm prawnych,
  • systematyczne kontrole wymienionego rejonu,
  • stosowanie środków prawem przewidzianych, wobec osób dopuszczających się naruszania przepisów prawa.

4. Realizacja: 1 stycznia 2019 - 30 czerwca 2019 roku.