Wydział Prewencji - KPP w Mińsku Mazowieckim

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 44

tel.: + 48 47 72 49 810 wewn. 126Naczelnik: podinspektor Dariusz Konca


Zastępca naczelnika: aspirant sztabowy Piotr Gruza

 

W skład Wydziału Prewencji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

kierownik: sierżant sztabowy Kamil Dąbrowski

ul. Piłsudskiego 44

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: 47 72 49 810 wewn. 113

 

Rewir Dzielnicowych

kierownik: młodszy aspirant Karol Witowski

tel. 47 72 49 810 wewn. 102

 

Zespół ds. Organizacji Służby

ul. Piłsudskiego 44

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.: 47 72 49 810 wewn. 112

 

Zespół Dyżurnych

realizuje zadania na Stanowisku Kierowania KPP Mińsk Mazowiecki

tel. 47 72 49 200

fax. 47 72 49 201

 

Zespół Konwojowo-Ochronny

zajmuje się obsługą PDOZ (pomieszczenie dla osób zatrzymanych) oraz realizuje zadania konwojowe w jednostce Policji.

tel. 47 72 49 200

fax. 47 72 49 201