Z życia Policji

Ponad 22 lata był technikiem kryminalistyki - 5 września 2012 roku

Od 15 kwietnia 1990 roku pracował jako technik kryminalistyki. Mowa tu oczywiście o aspirancie sztabowym Marku Wichrowskim, który przeszedł w dniu 5 września 2012 roku na emeryturę. Marek był dobrym, koleżeńskim policjantem, a co najważniejsze miał wielkie serce dla dzieci i młodzieży. Dzięki jego zaangażowaniu i pomocy mogliśmy gościć w atelier techników kryminalistyki wielu przedszkolaków i uczniów szkół z powiatu mińskiego. Życzymy Markowi wiele życzliwości i spokojnej emerytury.

Tym razem do grona policyjnych emerytów dołączył aspirant sztabowy Marek Wichrowski. Był technikiem kryminalistyki ponad 22 lata. W tym czasie zdobywał doświadczenie i wiedzę, którą chętnie przekazywał kolejnym pokoleniom młodych policjantów. Był zawsze otwarty nie tylko na dobre relacje z kolegami, ale też na kontakt z młodzieżą.

Dzięki jego przychylności i zaangażowaniu technicy kryminalistyki mogli pokazać jak pracują i jak jest specyfika ich służby. Marek Wichrowski aktywnie uczestniczył w pogadankach z młodzieżą oraz licznych plenerowych spotkaniach, piknikach, gdzie mógł dzielić się swoją wiedzą na temat zabezpieczania śladów i innymi ciekawostkami na temat pracy technika.

Na odprawie kadry kierowniczej 5 września 2012 roku Komendant Powiatowy Policji młodszy inspektor Robert Kokoszka wspólnie ze swoim zastępcą nadkomisarzem Pawłem Winkiem, złożył Markowi najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią służbę w Policji, życząc przy tym wiele powodzenia w życiu osobistym i samej pomyślności.

Tak jak do tej pory technicy będą dalej kultywować tradycję spotkań z młodzieżą i pokazywać techniczne atelier, bo serdecznych policjantów wśród nich nie brakuje.

dn