Z życia Policji

„Siła spokoju” do ostatniego dnia w policyjnej służbie

Podczas tygodniowej odprawy kadry kierowniczej mińskiej komendy, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim podinspektor Bartłomiej Dydek wspólnie z I Zastępcą nadkomisarzem Zbigniewem Pucelakiem i całą kadrą kierowniczą, uroczyście pożegnali przechodzącego na policyjną emeryturę aspiranta sztabowego Krzysztofa Tarczyńskiego, życząc mu mnóstwo zdrowia, radości oraz spełnienia marzeń. „Siła spokoju” te słowa w pełni odzwierciedlają naszego kolegę Krzysztofa, który w swojej służbie był zawsze wzorem do naśladowania dla młodszych kolegów. Z jednej strony opanowany i stanowczy stróż prawa, z drugiej natomiast to człowiek niezwykle serdeczny i zawsze służący pomocą. Dlatego cała policyjna społeczność życzy mu, aby czas spędzony na emeryturze obfitował tylko i wyłącznie w same pozytywne chwile.

Wczorajsza odprawa kadry kierowniczej miała niezwykłą oprawę. Tego dnia pod 26-latach służby w Policji, w związku z przejściem na emeryturę, kierownictwo mińskiej komendy postanowiło osobiście podziękować aspirantowi sztabowemu Krzysztofowi Tarczyńskiemu za wiele lat wzorowej służby, pełnionej z wielką pasją i dbaniem o prestiż służby.

Aspirant sztabowy Krzysztof Tarczyński całą swoją służbę związany był z pionem prewencji. Był między innymi policjantem ruchu drogowego, prowadził czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, był też dyżurnym w Komisariacie Policji w Stanisławowie.

Wiele ciepłych słów na temat Krzysztofa Tarczyńskiego wyrazili obydwaj komendanci: podinspektor Bartłomiej Dydek i nadkomisarz Zbigniew Pucelak, oceniając przebieg jego służby jako bardzo aktywny.

W związku z przejściem na emeryturę - aspirantowi sztabowemu Krzysztofowi Tarczyńskiemu - kierownictwo, cała kadra kierownicza, wszyscy policjanci, policjantki i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim – życzą, aby czas spędzony na emeryturze był pełen zdrowia, radości, szczęścia oraz spełnienia wszystkich życiowych planów.

dn

  • Odprawa i pożegnanie asp. szt. Krzysztofa Tarczyńskiego
  • Odprawa i pożegnanie asp. szt. Krzysztofa Tarczyńskiego
  • Odprawa i pożegnanie asp. szt. Krzysztofa Tarczyńskiego
  • Odprawa i pożegnanie asp. szt. Krzysztofa Tarczyńskiego
  • Odprawa i pożegnanie asp. szt. Krzysztofa Tarczyńskiego
  • Odprawa i pożegnanie asp. szt. Krzysztofa Tarczyńskiego