Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie

Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie

młodszy aspirant Piotr Alwas

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 234, tel. stacj. 22 783 60 77

Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Halinowie, przy ulicy Piłsudskiego 39,

lub w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Dębem Wielkim przy ul. Szkolnej 17, (siedziba punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, Urzędu Gminy w Dębem Wielkim).

e-mail: dzielnicowy.halinow15@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 783 60 77.

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon punktu „Dziupla” Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.

2. Wykroczenia o charakterze porządkowym polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecaniu, używaniu słów wulgarnych i niszczeniu mienia.

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez:

  • oddziaływanie prewencyjne – kontrolowanie miejsc gromadzenia się osób naruszających normy prawne w rejonie punktu „Dziupla”,
  • spotkania z przedstawicielem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy Dębe Wielkie,

4. Realizacja: 02 lutego 2019 - 01 sierpnia 2019 roku.