Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn

Dzielnicowy Miasta i Gminy Kałuszyn

Data publikacji 24.05.2012

młodszy aspirant Robert Bucholski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 211

Przyjmuje interesantów w Kałuszynie, w budynku przy ulicy Pocztowej 1

e-mail: dzielnicowy.mrozy16@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 757 67 77.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon zajezdni autobusowej PKS w Kałuszynie, oraz parking TIR w miejscowości Ryczołek,

2. Problematyka dotycząca zjawiska niszczenia mienia oraz gromadzenia się młodzieży, która spożywa alkohol i zaśmieca teren, w miejscu gdzie znajdują się placówki handlowe tj. kwiaciarnia oraz kiosk. Ponadto parking pojazdów Tir gdzie dochodzi do kradzieży oraz niszczenia mienia,

3. Niedopuszczenie do popełniania przestępstw i wykroczeń poprzez

  • w okresie od 15 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r., inicjacja spotkań oraz debat społecznych z sołtysami samorządami oraz mieszkańcami miasta i gminy Kałuszyn celem uświadomienia występujących zagrożeń oraz zapobiegania dalszym przypadkom zakłóceń porządku oraz spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających,
  • kontrola terenu zajezdni PKS ze znajdującymi się w jej rejonie placówkami handlowymi oraz parkingu TIR w miejscowości Ryczołek, przez dzielnicowego każdorazowo podczas pełnionej służby,
  • w trakcie pełnienia służby, bezwzględnie reagować na wszelkie przestępstwa i wykroczenia na podległym rejonie służbowym.

4. Realizacja: 21 stycznia 2019 - 20 lipca 2019 roku.