Dzielnicowy Gminy Cegłów - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Cegłów

Dzielnicowy Gminy Cegłów

Data publikacji 24.05.2012

aspirant Mariusz Korporowicz

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 237

Przyjmuje interesantów:

  • w Mrozach, w budynku przy ulicy Armii Krajowej 10 (na czas budowy nowego komisariatu policji, funkcjonariusze przyjmują interesantów w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach ul. Licealna 3),
  • w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Cegłowie przy ul. Pl. Anny Jagiellonki 18A (wejście od ul. Kościuszki).

e-mail: dzielnicowy.mrozy18@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 757 41 77.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon ul. Dobrzyckiego w miejscowości Cegłów,

2. Problematyka niszczenia mienia w szczególności wiat przystankowych komunikacji autobusowej

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

  • prowadzenie spotkań I rozmów z mieszkańcami Cegłowa, celem uświadomienia występującego zagrożenia oraz zapobiegania dalszym wykroczeniom w rejonie wiat przystankowych PKS
  • kontrola rejonu wiat przystankowych  PKS w Cegłowie przez dzielnicowego każdorazowo podczas pełnionej służby
  • bezwzględne reagowanie na wszelkie wykroczenia w rejonie przystanków PKS w Cegłowie

4. Realizacja: 21 stycznia 2019 - 20 lipca 2019 roku.