Dzielnicowy Gminy Latowicz - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Latowicz

Dzielnicowy Gminy Latowicz

Data publikacji 05.10.2013

aspirant Jarosław Cegiełka

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 235

Przyjmuje interesantów w Mrozach, w budynku przy ulicy Armii Krajowej 10, (na czas budowy nowego komisariatu policji, funkcjonariusze przyjmują interesantów w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach ul. Licealna 3)

e-mail: dzielnicowy.mrozy19@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 757 41 77.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon parku w miejscowości Latowicz,

2. Problematyka spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz  zakłócenia porządku publicznego w rejonie parku w miejscowości Latowicz

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

  • inicjowanie spotkań z mieszkańcami Latowicza w celu uświadomienia występującego zagrożenia oraz zapobieżenia dalszym wykroczeniom w rejonie Parku
  • kontrola rejonu Parku w Latowiczu przez dzielnicowego każdorazowo podczas pełnionej służby obchodowej
  • bezwzględna reakcja na wszelkie wykroczenia w rejonie parku

4. Realizacja: 21 stycznia 2019 – 20 lipca 2019 roku.