Dzielnicowy Miasta i Gminy Mrozy - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Miasta i Gminy Mrozy

Dzielnicowy Miasta i Gminy Mrozy

Data publikacji 24.05.2012

aspirant sztabowy Janusz Chmielowski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 238

Przyjmuje interesantów w Mrozach, w budynku przy ulicy Armii Krajowej 10 (na czas budowy nowego komisariatu policji, funkcjonariusze przyjmują interesantów w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach ul. Licealna 3)

e-mail: dzielnicowy.mrozy17@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 757 41 77.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon skweru im. Druha Stanisława Kowalczyka przy ul. Kilińskiego w Mrozach,

2. Problematyka spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócania porządku publicznego,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

  • inicjacja spotkań z mieszkańcami Mrozów w celu uświadomienia występującego zagrożenia oraz zapobieżenia spożywania alkoholu I dalszym zakłóceniom porządku publicznego prowadzenie spotkań ze społeczeństwem i sołectwem w miejscowości Mrozy,
  • kontrola rejonu skweru miejskiego im. Druha Stanisława Kowalczyka przy ul Kilińskiego w Mrozach przez dzielnicowego każdorazowo podczas pełnionej służby obchodowej.
  • bezwzględnie reagować na wszelkie wykroczenia na terenie skweru miejskiego  im. Druha Stanisława Kowalczyka przy ul Kilińskiego w Mrozach

4. Realizacja: 21 stycznia 2019 – 20 lipca 2019 roku.