Dzielnicowy Gminy Dobre - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Dobre

Dzielnicowy Gminy Dobre

mł. asp. Mariusz Adamiec

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 226

Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Stanisławowie przy ulicy Rynek 32A, lub

w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem przy ul. Rynek 21.

tel. stacj. 22 604 98 90

E-mail: dzielnicowy.stanislawow12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 604 98 90.

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon gminy Dobre

2. Niewystarczające i nieczytelne oznakowanie niektórych posesji znajdujących się na terenie Gminy Dobre, w tym budynków nowo wybudowanych oraz wyremontowanych

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

  • sprawdzanie, kontrolowanie opisanego rejonu,

4. Realizacja: 1 stycznia 2018 - 30 czerwca 2018 roku