Dzielnicowy Gminy Dobre - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Dobre

Dzielnicowy Gminy Dobre

młodszy aspirant Mariusz Adamiec

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 226

Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Stanisławowie przy ulicy Rynek 32A, lub

w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Dobrem przy ul. Rynek 21.

tel. stacj. 22 604 98 90

E-mail: dzielnicowy.stanislawow12@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 604 98 90.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon parku gminnego przy placu zabaw, rejon przystanku PKS w Dobrem,

2. Problematyka spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez

  • odbycie spotkań ze społeczeństwem oraz z pracownikami sklepów posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu, w celu uświadomienia o obowiązującym prawie,
  • kontrolowanie wymienionych miejsc w toku służby obchodowej,
  • umieszczenie informacji o realizowanym planie, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Dobrem,
  • zapoznanie policjantów Komisariatu Policji w Stanisławowie z obowiązującym planem,
  • w uzasadnionych przypadkach, kontrolowanie i legitymowanie osób, w tym młodzieży,

4. Realizacja: 24 stycznia 2019 – 23 lipca 2019 roku.