Dzielnicowy Gminy Jakubów - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Jakubów

Dzielnicowy Gminy Jakubów

Data publikacji 24.05.2012

młodszy aspirant Kamil Gągol

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 214

Przyjmuje interesantów w Stanisławowie, w budynku przy ulicy Rynek 32A

tel. stacj. 22 604 98 90

e-mail: dzielnicowy.stanislawow11@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 604 98 90.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Droga pomiędzy miejscowościami Gęsianka - Wola Polska,

2. Niestosowanie się do znaku zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez:

  • spotkania ze społecznością lokalną,
  • spotkania z właścicielami firm transportowych, właścicielami samochodów ciężarowych w celu uświadamiania o obowiązujących zapisach prawa dotyczących ruchu drogowego,
  • zapoznanie policjantów Komisariatu Policji w Stanisławowie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Mińsku Mazowieckim z realizowanym planem
  • kontrolowanie wymienionego rejonu,

4. Realizacja: 21 lipca 2018 - 20 stycznia 2019 roku.