Dzielnicowy Gminy Stanisławów - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Stanisławów

Dzielnicowy Gminy Stanisławów

Data publikacji 24.05.2012

aspirant Andrzej Kaliszuk

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 221

Przyjmuje interesantów w Stanisławowie, w budynku przy ulicy Rynek 32A

tel. stacj. 22 604 98 90

e-mail: dzielnicowy.stanislawow10@ksp.policja.gov.pl

 

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (22) 604 98 90.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon gminy Stanisławów,

2. Problematyka dotycząca nieoznaczania posesji, budynków numerami porządkowymi,

3. Niedopuszczenie do popełniania wykroczeń poprzez:

  • sprawdzanie, kontrolowanie opisanego rejonu w toku służby obchodowej i patrolowej,
  • odbycie spotkań z mieszkańcami gminy Stanisławów, w celu uświadomienia o obowiązującym prawie,
  • w uzasadnionych przypadkach stosowanie przewidzianych w prawie środków karnych,
  • zapoznanie policjantów Komisariatu Policji w Stanisławowie z obowiązującym planem.

4. Realizacja: 31 stycznia 2019 – 30 lipca 2019 roku.