Zespół Kontroli Skarg i Wniosków - RPO - Skargi na działalnośc Policji - KPP w Mińsku Mazowieckim

RPO - Skargi na działalnośc Policji

Zespół Kontroli Skarg i Wniosków

Data publikacji 27.08.2012

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji realizowane jest przez Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Skład Zespołu Kontroli, Skarg i Wniosków:

  • podinsp. Dariusz Szczęsny
  • podinsp. Beata Padzik

telefon kontaktowy 25 759 72 55

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim przyjmuje interesantów w zakresie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 16-18 (oprócz dni świątecznych).

Skargi i wnioski można też składać w każdej jednostce Policji w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. (§ 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).

UWAGA!
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".