Aktualności

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Mrozach realizują zadania w ramach planów priorytetowych

Data publikacji 17.11.2017

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Mrozach i Posterunku Policji w Kałuszynie podobnie jak w ubiegłym półroczu, również i w tym zakreślili najważniejsze kierunki swoich działań, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w miastach i gminach Mrozy, Kałuszyn, Cegłów i Latowicz. Do końca 2017 roku dzielnicowi będą prowadzić działania w ramach opracowanych półrocznych planów działania priorytetowego dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Dzielnicowi podczas realizacji zadań będą, tak jak wcześniej, ściśle współpracować ze strażą ochrony kolei oraz z samorządami i placówkami oświatowymi.

Zadania przyjęte przez dzielnicowych do realizacji wynikają z oczekiwań społecznych określonych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Oto zadania jakie będą realizowali dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miast i gmin Mrozy, Kałuszyn, Cegłów i Latowicz w II półroczu 2017 roku:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 16:

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócania porządku publicznego w parku miejskim przy ul. Kilińskiego i zalewu Karczunek w miejscowości Kałuszyn - dzielnicowy sierż. sztab. Robert Bucholski w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania ze społeczeństwem i sołectwem w miejscowości Kałuszyn.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 17:

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócania porządku publicznego i niszczeniu mienia w parku miejskim przy ul. Granicznej w miejscowości Mrozy –  st. dzielnicowy asp. sztab. Janusz Chmielowski w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania ze społeczeństwem i sołectwem w miejscowości Mrozy. 

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 18.

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócania porządku publicznego w rejonie parkingów i dworca PKP w miejscowości Cegłów –  dzielnicowy mł. asp. Mariusz Korporowicz w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania ze społeczeństwem i sołectwem w miejscowości Cegłów. 

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 19.

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z problematyką spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz  zakłócania porządku publicznego w rejonie stacji paliw w miejscowości Wielgolas  - dzielnicowy mł. asp. Jarosław Cegiełka w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania ze społeczeństwem i sołectwem w miejscowości Wielgolas.

Na podst. mat. KP Mrozy/dn