Aktualności

Debata Społeczna w Halinowie - „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Debata społeczna inaugurująca cykl debat społecznych w nowej odsłonie w mieście i gminie Halinów odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomira Rogowskiego, jego Zastępcy mł. insp. Sebastiana Ciastonia oraz kierownictwa i dzielnicowych z Komisariatu Policji w Halinowie. W debacie wzięli udział radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Debatę zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych, w tym podejmowanie działań mających na celu egzekwowanie przestrzegania prawa, szczególnie wobec tych, którzy zakłócają ład i porządek publiczny. Podczas debaty złożono i przedstawiono szereg wniosków i postulatów, a także rozwiązań mających poprawić bezpieczeństwo na terenie miasta i gminy Halinów.

Kolejna debata społeczna z cyklu debat w nowej odsłonie została zorganizowana dla mieszkańców miasta i gminy Halinów. Debata inaugurująca została zorganizowana w porozumieniu z władzami samorządowymi, które podczas debaty reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Marcin Pietrusiński i Sekretarz Miasta Robert Grubek. W debacie wzięli też aktywny udział radni miejscy, sołtysi i mieszkańcy.

W debacie uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomir Rogowski i jego Zastępca do spraw prewencji mł. insp. Sebastian Ciastoń. Oprócz kierownictwa mińskiej komendy, w debacie brał też udział Komendant Komisariatu Policji w Halinowie – nadkom. Rafał Pałdyna wraz z Zastępcą asp. szt. Zbigniewem Krasnym.

W debacie społecznej uczestniczyli dzielnicowi: obsługujący teren miasta Halinów i Hipolitowa – mł. asp. Mariusz Lipski oraz obsługujący teren gminy Halinów – asp. Piotr Siatkowski.

Podczas debaty przedstawiono mieszkańcom zalety korzystania z narzędzi informatycznych udostępnionych obywatelom tj. „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Uczestnicy spotkania z Policją poznali zadania, jakie realizowali dzielnicowi w ramach półrocznych planów zadań priorytetowych oraz program uspołeczniania roli dzielnicowego „Dzielnicowy bliżej nas”. O realizowanych przez siebie zadaniach opowiedzieli sami dzielnicowi, podkreślając że te najważniejsze, czyli priorytetowe działania wynikają z wniosków, postulatów i bieżącej analizy zagrożeń, a także ze spotkań z lokalnymi społecznościami.

W trakcie debaty najwięcej uwagi poświęcono bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mieszkańcy wskazywali newralgiczne punkty, w których istnieją zagrożenia drogowe i przedstawiali swoje propozycje dotyczące między innymi zmiany oznaczeń bądź poprawy infrastruktury.

Dyskutowano również o bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania, o potrzebie rozwoju monitoringu, a także o prowadzeniu działań  w rejonie szkół.

Podczas debaty mieszkańcy i radni dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania prawa i przedstawiali rozwiązania, które w ich ocenie mogłyby bezpieczeństwo poprawić.

W debacie z policjantami uczestniczyło prawie 30 osób. Podczas spotkania kierownictwo mińskiej komendy zapewniło o rozwijaniu dalszej współpracy z samorządem, podziękowano za dotychczasowe wsparcie, dzięki któremu niebawem do policjantów trafią nowe radiowozy.

Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim mł. insp. Sławomir Rogowski zapewnił lokalny samorząd i mieszkańców, że działania Policji będą tak realizowane, aby poczucie bezpieczeństwa cały czas rosło.

dn