Aktualności

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Sulejówku realizują zadania w ramach planów priorytetowych

Data publikacji 23.11.2017

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Sulejówku podobnie jak w ubiegłym półroczu, również i w tym zakreślili najważniejsze kierunki swoich działań, których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w mieście Sulejówek. Do końca 2017 roku dzielnicowi będą prowadzić działania w ramach opracowanych półrocznych planów działania priorytetowego dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Dzielnicowi podczas realizacji zadań będą, tak jak wcześniej, ściśle współpracować ze Strażą Miejską oraz z samorządami i placówkami oświatowymi.

Zadania przyjęte przez dzielnicowych do realizacji wynikają z oczekiwań społecznych określonych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Oto zadania jakie będą realizowali dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie miasta Sulejówek w II półroczu 2017 roku:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 20.

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami, w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z ograniczeniem  spożywania alkoholu w obrębie sklepu i okolicznego kompleksu leśnego na terenie Osiedla Idzikowskiego w Sulejówku  - dzielnicowy st. asp. Rafał Sujak.  w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania ze mieszkańcami osiedla Idzikowskiego.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 21

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z eliminacja procederu kradzieży tablic rejestracyjnych z terenu parkingu w Sulejówku ul. Staszica- dzielnicowy asp. szt. Wiesław Jurczyk w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania profilaktyczne w podległym rejonie

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr 22.

Zgodnie z przekazywanymi wnioskami podczas spotkań  środowiskowych z mieszkańcami w celu spełnienia oczekiwań społecznych związanych z przeciwdziałaniem oraz oddziaływaniem prewencyjnym związanym z zminimalizowaniem  ilości kradzieży rowerów z rejonu dworca PKP Sulejówek Miłosna  - dzielnicowy mł. asp. Katarzyna Zych  w okresie II półrocza 2017r. przeprowadzi spotkania ze społeczeństwem w rejonie Sulejówka-Miłosna.

na podst. KP Sulejówek/dn