Działania kontrolno prewencyjne „SMOG” - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Działania kontrolno prewencyjne „SMOG”

Policjanci "drogówki" realizowali działania mające na celu eliminację z ruchu drogowego pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia. Obserwuje się pojedyncze przypadki występowania ponadnormatywnych stężeń dwutlenku azotu. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest intensywny ruch pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.

 

Mając powyższe na uwadze, na terenie działania Komendy Stołecznej Policji w tym Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przeprowadzone zostały działania mające na celu eliminację z ruchu drogowego pojazdów których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

 

Policjanci ruchu drogowego mińskiej komendy włączyli się w tą akcję.

Na drogach powiatu mińskiego poddali kontroli 54 pojazdy pod kątem ich sprawności technicznej.

W wyniku tych kontroli w 6 przypadkach policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów z powodu złego stanu technicznego. Wobec 6 kierujących zastosowano postępowanie mandatowe.

 

Policjanci kolejny raz apelują o sprawdzenie przed wyruszeniem w podróż, ważności posiadanych dokumentów od pojazdu, terminu badania technicznego oraz jego stanu technicznego.

 

Pamiętajmy, dbając o stan własnego pojazdu przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

mz/ksp