Aktualności

Patrol Szkolny, Dzielnicowi, Policjanci – działania w ramach trwającej akcji „Bezpiecznie nad wodą”

Trwa profilaktyczna kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W ramach tej kampanii z uwagi na zbliżające się wakacje, skupiliśmy swoja uwagę na bezpieczeństwie nad wodą. W związku z tym mińscy policjanci podjęli działania profilaktyczne w szkołach oraz kontrole w rejonach zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wypoczywającym i planującym swój urlop nad wodą.

Zbliżające się wakacje to czas odpoczynku, relaksu, podróży, urlopów. Dla policjantów to czas wzmożonej służby na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim wypoczywającym. Trwająca kampania „Kręci mnie bezpieczeństwo” na czas letnich miesięcy skupiła się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem nad wodą.

Mińscy policjanci realizują założenia tej kampanii. Już od kilkunastu dni, patrol szkolny spotyka się z dziećmi w szkołach gdzie porusza tematy związane z bezpieczeństwem podczas wakacji. Do tej pory odwiedziliśmy 4 szkoły podstawowe w Mińsku Mazowieckim: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 6, szkołę podstawową w Górkach oraz dwie szkoły podstawowe w Sulejówku nr 2 i 4. Łącznie policjantka razem ze strażnikiem miejskim przeprowadziła zajęcia dla ponad 400 uczniów z klas 0 – IV. Dzielnicowi mińskiego rewieru oraz z komisariatów łącznie przeprowadzili ponad 70 spotkań w których uczestniczyło prawie 2000 osób.

Ponadto patrol szkolny, dzielnicowi oraz wszyscy policjanci mińskiej komendy i komisariatów, realizując zadania służbowe kontrolują rejony zbiorników wodnych zwracając uwagę na bezpieczeństwo przebywających tam osób.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodą

 • Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli
 • Nie korzystaj z kąpieli w miejscach zabronionych, np. na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu portów, mostów, zapór itp.
 • Przestrzegaj regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeń
 • Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika wodnego
 • Nie pływaj w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność jest poniżej 50 m), gdy wieje porywisty wiatr
 • Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu
 • Zwracaj uwagę na przebywające nad wodą dzieci
 • Zachowaj szczególną ostrożność podczas łowienia ryb i spacerów nad wodą
 • Podczas wypoczynku nad wodą nie pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu bez opieki
 • Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby.
 • Nie skacz do wody w miejscach nieznanych
 • Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego

Przepisy prawa

Niewłaściwe zachowania nad wodą wiążą się z odpowiedzialnością prawną.

Podlega karze grzywny kto: 

 • znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym (żaglówka, kajak, rower wodny) -  art. 35 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym  - art. 87 Ustawy kodeks wykroczeń;
 • kieruje statkiem albo zajmuje stanowisko członka załogi statku, nie posiadając do tego właściwego dokumentu kwalifikacyjnego - art. 61 Ustawy o żegludze śródlądowej;

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu wodnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - art 178a Ustawy kodeks karny.

 

linki do: 

 

Akcja „kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisana do harmonogramu realizacji zadań programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.

 

mz/ksp

 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • "Zakaz kąpieli"
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Policjanci podczas czynności służbowych
 • Akwen wodny na terenie gminy Stanisławów
 • Akwen wodny na terenie gminy Stanisławów