Wypadki podczas prac polowych – apelujemy o ostrożność - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Wypadki podczas prac polowych – apelujemy o ostrożność

Trwają intensywne prace związane z uprawą ziemi. W ostatnich dniach, na terenie powiatu mińskiego doszło do kilku poważnych wypadków, w tym jednego ze skutkiem śmiertelnym, podczas wykonywania prac polowych. Dlatego policjanci zwracają się z apelem o zachowanie ostrożności, przestrzeganie przepisów BHP, oraz powstrzymanie się od spożywania alkoholu.

Na przestrzeni ostatnich dni, na terenie powiatu mińskiego, doszło do dwóch poważnych wypadków związanych z wykonywaniem prac polowych.

26 lipca w Makówcu Małym, 43-letni mężczyzna podczas prac konserwacyjnych rozrzutnika, nie zachował ostrożności wskutek czego doznał urazu ręki w postaci otwartego złamania. Pomocy mężczyźnie udzielało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało poszkodowanego do szpitala.

Tragiczny w skutkach był wypadek w Kamionce w gminie Latowicz do którego doszło 01 sierpnia. 34-letni mężczyzna wykonując prace polowe związane z belowaniem słomy, prawdopodobnie chcący usunąć awarię maszyny został do niej wciągnięty wskutek czego poniósł śmierć. Na miejscu wykonano czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, który będzie wyjaśniał okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.

Mając na względzie opisane wydarzenia policjanci zwracają się z apelem do wszystkich osób wykonujących prace polowe o zachowanie, największej ostrożności. Miejmy na uwadze, że mamy do czynienia z ciężkim sprzętem rolniczym, którego obsługa wymaga przestrzegania przepisów BHP.

Ważnym elementem jest także powstrzymanie się od spożywania alkoholu, gdyż jak pokazują policyjne statystyki w wielu sytuacjach jest on źródłem powstawania niebezpiecznych zdarzeń.

Według danych KRUS, w okresie żniw wypadkom ulega średnio jedna czwarta osób spośród ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy w gospodarstwach rolnych w skali roku. W tym czasie przyczyną niemal połowy wypadków są upadki osób, około 11% to wypadki związane z pochwyceniem i uderzeniem przez części ruchome maszyn i urządzeń, 12% stanowią zdarzenia spowodowane uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzęta inwentarskie.

W ostatnich latach od trzech do pięciu rolników rocznie straciło życie podczas zbioru słomy i siana, np. z powodu niewyłączenia prasy przed rozpoczęciem naprawiania, zakładania sznurka albo usuwania zapchań, zbyt szybkiego rozpoczęcia czynności po unieruchomieniu napędu maszyny. Zagrożeniem dla osób obsługujących kombajny zbożowe są upadki podczas wchodzenia i wychodzenia z kabiny, skaleczenia kończyn ostrymi elementami aparatu tnącego, przygniecenia przez elementy urządzenia oraz pochwycenia i uderzenia przez jej ruchome części. Z kolei podczas transportu objętościowych ładunków dochodzi do upadków wskutek niedozwolonego przebywania osób na przyczepach i wozach. Upadki  często też są spowodowane używaniem do prac w gospodarstwie nieodpowiedniego obuwia roboczego i odzieży roboczej. Z raportów Kasy o okolicznościach wypadków spowodowanych upadkiem wynika, że w wyniku poślizgnięcia się, osoby, ratując się przed upadkiem, odruchowo chwytały się prasy, miażdżąc sobie palce dłoni. Zbyt luźna  odzież noszona przy obsłudze maszyn, brak osłon przy tych urządzeniach, doprowadza do wielu drastycznych przypadków wciągnięcia osób przez wirujące elementy maszyn.

Wielu wypadkom w rolnictwie można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie następujących zasad:

 •  dbanie o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,
 • użytkowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażonych w osłony i zabezpieczenia ruchomych części, sprawny układ hamulcowy i kierowniczy oraz sygnalizację świetlną, 
 • wykonywanie napraw, usuwanie awarii, zanieczyszczeń i zapchań po wyłączeniu silnika i WOM,
 • przebywanie w bezpiecznej odległości od pracujących maszyn i urządzeń, 
 • prawidłowe zabezpieczenie maszyn i urządzeń podczas pracy i postoju, 
 • używanie maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty oraz wchodzenie i schodzenie z nich przodem do maszyny, 
 • nie przewożenie ludzi na przyczepach, błotnikach ciągników, w nieprzystosowanych do tego celu kabinach ciągników, na zaczepach, pomostach i ładunkach, 
 • zabezpieczenie przewożonych ładunków objętościowych przed upadkiem i osunięciem ze środka transportu,
 • stosowanie odzieży roboczej przylegającej do ciała i obuwia przylegającego do kostki na protektorowanej podeszwie, 
 • zapewnienie właściwej opieki dzieciom, oraz wydzielenie dzieciom specjalnego miejsca do zabawy, z dala od miejsca wykonywania pracy w gospodarstwie, 
 • stosowanie przerw w pracy na odpoczynek i regenerację sił, ograniczenie ekspozycji ciała na działanie słońca i wysokich temperatur.

 

 

tekst: mz/krus foto: pm

 

 

 • Miejsce tragicznego wypadku w Kamionce, gmina Latowicz
 • Miejsce tragicznego wypadku w Kamionce, gmina Latowicz