Informacja o ładunku wybuchowym w starostwie powiatowym - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Informacja o ładunku wybuchowym w starostwie powiatowym

Wczoraj ok. godz. 14:30, dyżurny mińskiej komendy odebrał zgłoszenie od pracowników starostwa powiatowego, że na skrzynkę mailową urzędu nieznana osoba wysłała list z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego i planowanej detonacji. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Wezwano także inne służby w tym straż pożarną. Ulicę przy której znajduje się budynek starostwa wyłączono z ruchu, pracowników ewakuowano. Taki scenariusz rozpoczął wczorajsze ćwiczenia służb mundurowych.

Jednym z elementów doskonalących współdziałanie służb w sytuacjach zagrożenia są cyklicznie przeprowadzane ćwiczenia. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań, które w realnej sytuacji spowodują błyskawiczne dotarcie funkcjonariuszy w zagrożony rejon i zneutralizują niebezpieczeństwo.

Takie właśnie ćwiczenia, odbyły się wczoraj w budynku starostwa powiatowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 16. Założeniem była sytuacja, że w dniu 11.09.2018 r. w rocznicę zamachów terrorystycznych dokonanych w Nowym Jorku w 2001 roku w godzinach popołudniowych na adresy poczty elektronicznej pracowników Starostwa Powiatowego wysyłane są e-maile z  informacją o podłożonych ładunkach wybuchowych, które zostaną zdetonowane po godzinie 15.00. Ta informacja zostaje przekazana dyżurnemu mińskiej komendy.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci przystąpili do działania. Na miejsce zostali skierowani policjanci ogniwa patrolowego, policjanci ruchu drogowego, oraz policjant posiadający przeszkolenie pirotechniczne. Drogówka przy udziale strażaków z komendy powiatowej państwowej straży pożarnej wyłączyła z ruchu ulicę konstytucji 3 Maja na odcinku od ronda Hallera do ul. Małej. Następnie przybyli policjanci pomogli w trwającej już ewakuacji pracowników starostwa oraz przystąpili do ewakuacji internatu zespołu szkól ekonomicznych znajdującego się na tyłach urzędu.

Kiedy budynek opuścili wszyscy pracownicy, można było przystąpić do sprawdzenia pomieszczeń. Po dokładnym przeszukaniu wszystkich zakamarków przez specjalistę do spraw pirotechniki, informacja o podłożonym ładunku nie została potwierdzona. Pracownicy mogli wrócić do swoich obowiązków. Budynek był bezpieczny.

Po ćwiczeniach, w sali konferencyjnej starostwa, odbyło się spotkanie przedstawicieli służb biorących udział w szkoleniu, któremu przewodniczył starosta mińsku Antoni Jan Tarczyński. Tematem spotkania było podsumowanie podjętych działań, wyciągniecie wniosków, i ewentualne wskazanie płaszczyzn w których należałoby poprawić podejmowane czynności.

Tradycyjne wszyscy wyrazili pogląd o kontynuowaniu wspólnych inicjatyw szkoleniowo – ćwiczebnych, których celem nadrzędnym jest poprawa współdziałania i odpowiednie reagowanie na zagrożenia.

 

mz

 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń
 • Działania policjantów i innych służb podczas ćwiczeń