Kolejny Punkt Przyjęć Dzielnicowego otwarty! - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Kolejny Punkt Przyjęć Dzielnicowego otwarty!

Data publikacji 05.12.2018

Po punktach przyjęć dzielnicowego w Dębem Wielkim i Dobrem, przyszedł czas na Cegłów. Dzisiaj punktualnie o godz. 11:00 wójt gminy Cegłów Marcin Uchman oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Zbigniew Kołecki uroczyście otworzyli drzwi do trzeciego na terenie powiatu mińskiego punktu. Przyjmujący w nim dzielnicowy aspirant Mariusz Korporowicz będzie starał się pomagać mieszkańcom Cegłowa i gminy Cegłów.

Idea przybliżania policji społeczeństwu, spotkała się z przychylnością władz gminy Cegłów, dzięki którym mogliśmy dzisiaj uroczyście otworzyć i zainaugurować pierwszy dzień urzędowania w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego, aspiranta Mariusza Korporowicza. Podczas debat społecznych, wielokrotnie docierały do nas sygnały, o potrzebie obecności funkcjonariuszy w ich miejscu zamieszkania. Przekłada się to w oczywisty sposób na wzrost poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Odpowiadając na te oczekiwania, przy wsparciu i akceptacji lokalnych władz, otworzyliśmy kolejne miejsce w którym mieszkańcy będą mogli zwrócić się do policjanta pierwszego kontaktu – jak jest określany dzielnicowy, aby otrzymać potrzebną pomoc.

Dzisiaj o godz. 11:00, przy obecności władz gminy z wójtem Marcinem Uchmanem na czele, Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim nadkomisarzem Zbigniewem Kołeckim, Komendantem Komisariatu Policji w Mrozach nadkomisarzem Tomaszem Pluchratem, przedstawicielami oświaty, ośrodka pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz duchowieństwa, uroczyście przecięto wstęgę symbolicznie otwierając w ten sposób drzwi do nowo powstałego punku. Punkt Przyjęć Dzielnicowego mieści się w budynku przy ul. Pl. Anny Jagiellonki 18A w Cegłowie (wejście od ul. Kościuszki).

Do zadań dzielnicowego, pełniącego dyżur w punkcie przyjęć, będzie należało:

  • zapewnienie mieszkańcom Gminy Cegłów, możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji informacji o zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia albo porządek publiczny,
  • zapewnienie właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego,
  • właściwą służbowo obsługę interesantów zgłaszających się w trakcie funkcjonowania punktu Przyjęć Dzielnicowego,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z Dyżurnym Komisariatu Policji w Mrozach celem podejmowania stosownych czynności służbowych w sytuacjach tego wymagających.

Z dzielnicowym aspirantem Mariuszem Korporowiczem można skontaktować się w poniższy sposób:

  • służbowy telefon komórkowy: 600 997 237
  • telefon stacjonarny: (25) 757 41 77
  • e-mail: dzielnicowy.mrozy18@ksp.policja.gov.pl
  • „UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub (25) 757 41 77.

Informację o terminie urzędowania dzielnicowego w punkcie, znajdą Państwo na drzwiach wejściowych do budynku. Informacja ta w przypadku zmian będzie każdorazowo aktualizowana.

Dzielnicowy poza godzinami dyżurów w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego, przyjmuje interesantów także w Komisariacie Policji w Mrozach, w pomieszczeniach internatu Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach ul. Licealna 3 (w związku z trwającymi pracami nad budową nowego Komisariatu Policji).