Aktualności

Dzielnicowi miasta i gminy Halinów oraz gminy Dębe Wielkie opracowali nowe plany priorytetowe

Data publikacji 07.02.2019

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Halinowie nakreślili najważniejsze kierunki swoich działań na najbliższe półrocze. Ich celem nadrzędnym jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Halinów i Debe Wielkie oraz zwrócenie uwagi na zakłócanie ładu i porządku publicznego.

Do 1 sierpnia 2019 roku dzielnicowi z komisariatu w Halinowie będą prowadzić działania w ramach opracowanych półrocznych planów działania priorytetowego dla swoich rejonów służbowych. Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem. Priorytetem  jest także skuteczne współdziałanie z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Zadania wynikają z oczekiwań społecznych zgłaszanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Oto zadania jakie będą realizowali dzielnicowi w poszczególnych rejonach służbowych na terenie gmin Halinów i Dębe Wielkie:

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr XIII – miasto Halinów i Hipolitów

W związku ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami społecznymi, oraz ze stwierdzonymi ponownie licznymi naruszeniami przepisów dotyczących zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego rejon skrzyżowania ulicy Konopnickiej z ulicą Powstania Styczniowego w miejscowości Halinów został objęty planem priorytetowym.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr XIV – gmina Halinów

W związku z zaśmiecaniem kompleksów leśnych, i ograniczaniem powstawania nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy Halinów dzielnicowy postanowił objąć ten rejon szczególnym nadzorem.

Plan działań priorytetowych rejonu służbowego nr XV – gmina Dębe Wielkie

W związku ze zdiagnozowanymi oczekiwaniami społecznymi, oraz ze stwierdzonymi licznymi naruszeniami przepisów dotyczących wykroczeń o charakterze porządkowym polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych, zaśmiecaniu, używaniu słów wulgarnych, niszczeniu mienia, w szczególności w rejonie punktu „Dziupla” Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, rejon ten został objęty planem priorytetowym.

 

mz