Aktualności

BEZPIECZNIE NA DRODZE, BEZPIECZNIE DO CELU – DZIAŁANIA MIŃSKIEJ KOMENDY

Data publikacji 01.08.2019

Mińscy funkcjonariusze drogówki prowadzą działania kontrolno-prewencyjne polegające na zwróceniu szczególnej uwagi na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznym przyglądaniu się czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Działania obejmują także rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych uczestników ruchu drogowego”.

Jak pokazują policyjne statystyki do dużej części wypadków na drogach dochodzi z udziałem pieszych oraz rowerzystów. Główne przyczyny wypadków drogowych z winy kierujących to między innymi nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (wjazd przy czerwonym świetle). W odniesieniu do osób pieszych najczęstszymi przyczynami wypadków jest nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle i przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Do mińskiej komendy wpłynęło szereg informacji z których wynika, że kierujący rowerami poruszając się po terenie miasta Mińsk Mazowiecki notorycznie łamią przepisy ruchu drogowego. Opisane zachowania niejednokrotnie skutkują tragicznymi wypadkami na drogach. Takie sytuacje mają również miejsce na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.

Funkcjonariusze mińskiej drogówki w trakcie prowadzonych działań wzmogą reakcję na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów, motorowerzystów, jak również kierujących pojazdami, którzy nieprawidłowym zachowaniem na drogach powodują zagrożenie. Jako element profilaktyczny działań, jednym z celów będzie wypracowanie u uczestników ruchu drogowego przekonania, że kierowanie pojazdem w tym rowerem w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, niesie za sobą poważne zagrożenia, a także wiąże się z konsekwencjami społecznymi i prawnymi. Sprawcy rażących wykroczeń nie mogą liczyć na pouczenie.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Pieszy na drodze publicznej zawsze powinien stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, tak więc:

  • korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  • idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
  • piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej,  jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

 Funkcjonariusze przypominają także o zagrożeniach związanych z prowadzeniem rozmowy przez telefon czy słuchaniem głośnej muzyki w słuchawkach podczas przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie zaburza odbieranie bodźców, które zawczasu mogą sygnalizować bliskość samochodu.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści. Do większości wypadków, w których są poszkodowani również przyczyniają się kierujący, głównie samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu rowerzyście lub nieprawidłowego wyprzedzania.

Jazda rowerem po drodze publicznej

  • Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
  • Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
  • Rowerzysta może jechać chodnikiem lub drogą dla pieszych, jeśli:

            - opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

- szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

- warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący rowerem jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Prawidłowo wyposażony rower powinien posiadać:

  • Światła:

- z przodu - światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,

- z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające.

  • Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.

 

rr/ksp