Aktualności

Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych

Data publikacji 09.11.2019

Funkcjonariusze mińskiej komendy kontynuują prowadzenie działań, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem swoją uwagę skupili na pieszych i rowerzystach. Policjanci reagowali na popełniane wykroczenia przez niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz na ich szkodę. Przekazywaliśmy także odblaskowe kamizelki, aby były one zakładane podczas poruszania się po drodze po zmroku.

W ramach prowadzonych przez policjantów z komendy powiatowej w Mińsku Mazowieckim działań, przed dwoma dniami na ulicach miasta można było zaobserwować zwiększoną liczbę umundurowanych funkcjonariuszy.  Oznakowane patrole policji pojawiły się w rejonie przejść dla pieszych, gdzie zwracaliśmy uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych i rowerzystów ale także przez kierujących pojazdami.

Działania policjantów wynikają z przyjętego przez komendę główną „Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018-2020”. Główną ideą podejmowanych przedsięwzięć jest:

 • kształtowanie świadomości kierujących i pieszych
 • usprawnienia nadzoru nad ruchem drogowym w obszarze bezpieczeństwa pieszych
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie inżynierii i infrastruktury drogowej poprawiających bezpieczeństwo pieszych
 • diagnozowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Policjanci tylko tego dnia przeprowadzili ponad 100 kontroli pojazdów, niemal 20 kontroli pieszych i rowerzystów. Ujawnili ponad 80 wykroczeń drogowych w tym 16 popełnionych przez niechronionych użytkowników ruchu drogowego jak zwykło się mówić o pieszych i rowerzystach. Kilkunastu pieszych za popełnione wykroczenia spotkało się z konsekwencjami prawnymi w postaci mandatu lub pouczenia.

Mundurowi podczas prowadzonych działań, tam gdzie dostrzegali taką potrzebę przekazywali mieszkańcom odblaskowe kamizelki, które niedawno otrzymaliśmy z rąk starosty mińskiego, aby poprawiać widoczność pieszych i rowerzystów a przez to dbać o ich bezpieczeństwo.

Mińska drogówka zaplanowała już kolejne akcje, ukierunkowane na inne grupy uczestników ruchu drogowego.

 

st. asp. Marcin Zagórski/ksp

 • Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
  Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
 • Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
  Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
 • Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
  Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
 • Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
  Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
 • Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
  Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
 • Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
  Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
 • Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych
  Działania policjantów ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych