TO BYŁ DOBRY ROK. ODPRAWA ROCZNA KPP W MIŃSKU MAZOWIECKIM - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

TO BYŁ DOBRY ROK. ODPRAWA ROCZNA KPP W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Data publikacji 05.02.2020

W dniu 04.02.2020r odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim. Przedmiotem odprawy było przedstawienie i podsumowanie wyników pracy policjantów w 2019 roku. W policyjnej odprawie wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski, I Zastępca mł. insp. Sebastian Ciastoń, Zastępca nadkom Zbigniew Kołecki. W odprawie uczestniczyli również I Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

 

Odprawa roczna jest cyklicznie organizowana w każdej jednostce Policji Garnizonu Stołecznego. Dzięki uprzejmości i dobrej współpracy Mińskiej Policji z Żandarmerią Wojskową odprawa roczna odbyła się w Klubie Żandarmerii Wojskowej przy ulicy Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim. Jak co roku kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim spotkała się na najważniejszej odprawie, która miała na celu przedstawienie efektów pracy policjantów za ubiegły rok, jak również działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa. Była to również okazja do przedstawienia najważniejszych priorytetów na przyszły rok.

Na policyjną odprawę zaproszono władze powiatu mińskiego, Burmistrzów i Wójtów, przedstawicieli Prokuratury i Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, kierownictwo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Nadleśniczych Nadleśnictwa „Mińsk” i „Drewnica”, a także Dowódców i Komendantów jednostek i formacji wojskowych z Powiatu Mińskiego. Swoją obecnością odprawę zaszczycił I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Miłym akcentem była obecność uczniów klasy o profilu „Edukacja Policyjna” z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach wraz z Panią dyrektor Marianną Bogusz.

Odprawę poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski, który przywitał zgromadzonych gości. W pierwszej części Komendant przedstawił strukturę organizacyjno – etatową Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Zauważone zostało tutaj duże zainteresowanie policjantów z ościennych jednostek Policji do pełnienia dalszej służby w mińskiej jednostce. Pomimo faktu, iż w 2019 roku szeregi naszej jednostki opuściło 13 policjantów, to dopełniono formalności w związku z przeniesieniem z innych jednostek aż 18 policjantów.

W dalszej części Komendant zaznaczył, że w szeregach mińskiej Policji znajdują się policjanci, którzy osiągają czołowe miejsca w konkursach Komendy Stołecznej Policji, jak starszy aspirant Tomasz Wiącek, który zajął III miejsce w konkursie Policjant Ruchu Drogowego. Zważywszy, iż w 2019 roku przypadły obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej Komendant podkreślił, iż w ubiegłym roku 69 policjantów awansowało na wyższe stopnie policyjne, oraz 623 policjantów zostało nagrodzonych nagrodami motywacyjnymi na łączna kwotę 368 280 zł (niektórzy policjanci byli wyróżniani kilkakrotnie)

Komendant omówił ważną role i bardzo dobrą  współprace z samorządami jak również instytucjami i przedstawicielami służb działających na rzecz bezpieczeństwa. To dzięki ich wsparciu w 2019 roku flotę Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim zasiliły trzy nowe radiowozy. Również właśnie dzięki wsparciu finansowemu samorządów możliwe były służby ponadnormatywne policjantów, których priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w kluczowych dla miasta miejscach. W tym miejscu Pan Komendant zwrócił również uwagę na priorytetowe inwestycje naszej jednostki. Na uwagę zasłużyło otwarcie nowej siedziby Posterunku Policji w Kałuszynie, budowa nowego Komisariatu Policji w Mrozach, który już w tym roku zostanie oddany do użytku i przede wszystkim budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim, której otwarcie przewidziano na lipiec 2021 roku. Komendant złożył serdeczne podziękowania przedstawicielom poszczególnych instytucji za wkład w realizację tego przedsięwzięcia w tym I Wicewojewodzie Sylwestrowi Dąbrowskiemu oraz staroście mińskiemu Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu.

Pan Komendant podkreślił bardzo dobre efekty współpracy policjantów wszystkich pionów. Dzięki niej Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku osiągnęła wynik wykrywalności przestępczości ogólnej na poziomie 74,2%, co uplasowało nas na II miejscu w Garnizonie Stołecznym. Komendant omówił również wyniki pionu kryminalnego oraz dochodzeniowo - śledczego gdzie efektywność wykrywalności w poszczególnych kategoriach wzrosła w porównaniu z ubiegłymi latami.

W dalszej części komendant omówił kluczowe realizacji przeprowadzone przez naszą jednostkę m.in. udaremniony przemyt 1.000.000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Komendant Rogowski zaznaczył, iż służba policjanta nie jedno ma imię czego dowiedli mińscy dzielnicowi oraz policjanci ruchu drogowego, którzy eskortowali do szpitala w Warszawie ojca ze swoim 3-letnim synem, który zadławił się ością i potrzebna była natychmiastowa pomoc służb medycznych.

Ważnym elementem odprawy było omówienie przez komendanta działań jednostki w zakresie propagowania służby Policji wśród młodzieży poprzez spotkania profilaktyczne m.in. przedsięwzięcie pod nazwą „Dzień ze Stołeczna Policją”. W zakresie tych działań Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim stale współpracuje prowadząc kursy i szkolenia dla młodzieży klasy o profilu „Edukacja Policyjna” z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach

Kolejna część prezentacji dotyczyła efektów pracy pionu prewencji oraz ruchu drogowego. Komendant w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę między innymi na bardzo dobry wynik czasu dzielnicowego w obchodzie średnio 80%, najwyższa w Garnizonie Stołecznym aktywność dzielnicowego w kontakcie ze społeczeństwem, czas reakcji na zdarzenia znacznie krótszy od wartości oczekiwanej, jak również działania prewencyjne oparte o profilaktykę społeczną oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, kierując patrole tam, gdzie wskazywano Policji zagrożenie. Komendant zwrócił uwagę, iż coraz większa liczba samochodów na szych drogach przyczynia się do wzrostu zdarzeń drogowych, którymi najczęściej sprawcami są kierujący samochodami osobowymi tj. 78,6%. Mińska drogówka prowadzi szereg akcji i działań mających na celu uświadamianie kierujących i zapobieganie zagrożeniom w ruchu drogowym. Komendant podkreślił, iż dzięki współpracy Policji ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim stale ulega poprawie infrastruktura drogowa w naszym mieście. Mówiąc o dobrej współpracy służb Komendant Rogowski zaznaczył znakomitą relację Policja-Żandarmeria Wojskowa oraz Policja-Straż Miejska. Wynikiem tej współpracy są m.in. wspólne patrole Policjantów z funkcjonariuszami poszczególnych służb.

Podsumowując swoje wystąpienie Komendant Rogowski podziękował zgromadzonym  przedstawicielom władz, służb oraz instytucji, zapewniając dalszą chęć współpracy w myśl przyświecającego nam hasła „BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA WSPÓLNA SPRAWA”

Głos zabrał I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, który pogratulował policjantom mińskiej jednostki znakomitych wyników pracy oraz podziękował za zaangażowanie i służbę na rzecz społeczeństwa deklarując wsparcie inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

 Następnie głos zabrał Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, który również podziękował policjantom za ich wyniki w służbie pełnionej dla społeczności powiatu mińskiego, jak również zapewnił o przychylności władz powiatu dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim i działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski podziękował zgromadzonym gościom za przybycie na odprawę roczną. 

 

młodszy aspirant Rafał Rutkowski