Widoczny - Bezpieczny - Aktualności - KPP w Mińsku Mazowieckim

Aktualności

Widoczny - Bezpieczny

Data publikacji 16.02.2020

W dniach 14-28 lutego 2020 roku na terenie powiatu mińskiego zostaną przeprowadzone działania pn. „Widoczny – Bezpieczny” mające na celu ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego.

Przeprowadzona przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, analiza zdarzeń drogowych obejmująca okres pierwszego miesiąca bieżącego roku, wykazała kilka zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych. Najczęstszą przyczyna mającą wpływ na zaistnienie tego typu zdarzeń jest niedostateczna widoczność osób pieszych poruszających się po drodze, w szczególności osób nie korzystających z odblaskowych elementów odzieży.

Na terenie powiatu  mińskiego zostaną przeprowadzone działania policyjne pod kryptonimem „Widoczny – Bezpieczny”. Głównym celem działań będzie zwiększenie świadomości pieszych, a także innych kierujących  w zakresie zasad obowiązujących w ruchu drogowym, ujawnianie wykroczeń popełnianych przez osoby piesze, w szczególności wykroczeń popełnianych przez pieszych, którzy przemieszczając się poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu, nie stosują się do obowiązku noszenia odzieży posiadającej elementy odblaskowe, a także wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami na szkodę osób pieszych. 

Policjanci zwrócą również uwagę na  osoby piesze przechodzące lub przebiegające przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, przemieszczające się niewłaściwą stroną drogi, oraz nie stosujące się do sygnalizacji świetlnej. 

Główne przyczyny zdarzeń z udziałem pieszych to:

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo - Bądź Widoczny.

  • wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd

  • przekraczanie jezdni na czerwonym świetle

  • przechodzenieprzez jezdnię w miejscu niedozwolonym

  • poruszanie się niewłaściwą stroną drogi

  • przemieszczanie się po drogach publicznych w odzieży nie posiadającej elementów odblaskowych

 

wrd/rr