Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie

Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie

młodszy aspirant Piotr Alwas

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 234, tel. stacj. 47 72 49 865

Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Halinowie, przy ulicy Piłsudskiego 39,

lub w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Dębem Wielkim przy ul. Szkolnej 17, (siedziba punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, Urzędu Gminy w Dębem Wielkim).

e-mail: dzielnicowy.halinow15@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 865.

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon rzeki Mienia przepływającej przez teren gminy Dębe Wielkie.

2. Wykroczenia i przestępstwa o charakterze porządkowym i chuligańskim polegające na nielegalnym połowie ryb.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • ograniczenie wykroczeń i przestępstw o charakterze porządkowym i chuligańskim polegających na nielegalnym połowie ryb,
  • aktywizacja lokalnego społeczeństwa w celu tworzenia koalicji na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

4. Realizacja: 02 sierpnia 2020 - 01 lutego 2021 roku.