Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie

Dzielnicowy Gminy Dębe Wielkie

aspirant Piotr Alwas

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 234, tel. stacj. 47 72 49 865

Przyjmuje interesantów w Komisariacie Policji w Halinowie, przy ulicy Piłsudskiego 39,

lub w Punkcie Przyjęć Dzielnicowego w Dębem Wielkim przy ul. Szkolnej 17, (siedziba punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, Urzędu Gminy w Dębem Wielkim).

e-mail: dzielnicowy.halinow15@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 865.

 

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon sklepu "Lewiatan" w miejscowości Ostrów Kania w gminie Dębe Wielkie.

2. Przeciwdziałanie oraz oddziaływanie prewencyjne związane z problematyką spożywania alkoholu oraz zaśmiecania w rejonie sklepu.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

  • oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszenia norm prawnych, z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zmniejszenie o 50% powyższych zdarzeń, w stosunku do występujących przed wdrożeniem Planu Działań Priorytetowych w oparciu o System Wspomagania Dowodzenia
  • uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawnych oraz o konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej.
  • zakłada się, że po zakończeniu Planu Działania Priorytetowego, odnotowany zostanie spadek powyższych zdarzeń, co wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców  pobliskich miejscowości Ostrów Kania.

4. Realizacja: 02 sierpnia 2021 - 01 lutego 2022 roku.