Dzielnicowy Miasta i Gminy Mrozy - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Miasta i Gminy Mrozy

Dzielnicowy Miasta i Gminy Mrozy

Data publikacji 24.05.2012

aspirant sztabowy Janusz Chmielowski

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 238

Przyjmuje interesantów w Mrozach w budynku przy ulicy Armii Krajowej 10.

tel. stacj.: 47 72 49 850

e-mail: dzielnicowy.mrozy17@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 850.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon punktu postoju turystów przy ul. Mazowieckiej w Grodzisku.

2. Zjawisko spożywania alkoholu i zakłócania ładu i porządku publicznego.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

4. Realizacja: 22 lipca 2021 - 21 stycznia  2022 roku.