Dzielnicowy Rejonu V - Dzielnicowi KPP w Mińsku Mazowieckim - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowi KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Rejonu V

Data publikacji 27.08.2010

sierżant sztabowy Adrian Świątek

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 005

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 47 72 49 810 wewn. 120

E-mail: dzielnicowy.minskmaz5@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 810.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Rejon kompleksów leśnych przy ul. Dąbrówki, Grzeszaka, Jaśminowa, Skrzyneckiego, Łupińskiego w Mińsku Mazowieckim.

2. Naruszenie porządku  publicznego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca publicznego, stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.                                                                            

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 •    oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszania norm prawnych z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa.
 •    uświadomienie społeczności lokalnej o obowiązku przestrzegania norm prawa, konsekwencjach jego naruszenia w odniesieniu nie tylko do sankcji ustawowej.
 •    ograniczenie liczby wykroczeń porządkowych oraz wykroczeń w ruchu drogowym w rejonie kompleksów leśnych znajdujących się przy ul. Dąbrówki, Grzeszaka, Jaśminowa, Skrzyneckiego, Łupińskiego. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom spacerującym oraz korzystającym z terenów leśnych we wschodniej części miasta.

4. Realizacja: 1 lipca 2021 - 31 grudnia  2021 roku.

 

Rejon służbowy nr 5 obejmuje następujące ulice miasta Mińsk Mazowiecki:

 • 1 PLM Warszawa            
 • 30 Lipca              
 • Adama Mickiewicza      
 • Armii Krajowej                
 • Batalionów Chłopskich                
 • Błonie                 
 • Cicha                   
 • Dąbrówki           
 • Dolna
 • Gabriela Narutowicza  
 • Hipolita Konopki
 • Ignacego Paderewskiego
 • Jana Długosza  
 • Jana Łupińskiego            
 • Jana Matejki                    
 • Jaśminowa                       
 • Juliana Grzeszaka          
 • Kosmiczna
 • Królowej Jadwigi
 • Mariana Benki
 • Marii Grochowskiej
 • Mieczysława Ługowskiego
 • Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”
 • Oskara Kolberga
 • Płk. Mariana Skrzyneckiego
 • Płk. Zygmunta Chmieleńskiego
 • Rodziny Łubieńskich
 • Sędomierska    
 • Stanisława Mińskiego  
 • Szkolna
 • Szpitalna            
 • Śniadeckich      
 • Wincentego Witosa