Dzielnicowy Rejonu VIII - Dzielnicowi KPP w Mińsku Mazowieckim - KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowi KPP w Mińsku Mazowieckim

Dzielnicowy Rejonu VIII

Data publikacji 27.08.2010

młodszy aspirant Rafał Bieńko

Dzielnicowy dyżuruje pod nr tel. 600 997 008

Przyjmuje interesantów w Mińsku Mazowieckim, w budynku przy ulicy Piłsudskiego 44

tel. stacj. 47 72 49 810 wewn. 119

e-mail: dzielnicowy.minskmaz8@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA”- podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon komórkowy, w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 47 72 49 810.

Priorytet w służbie dzielnicowego:

1. Miejscowości: grabina, Marianka, Zakole Wiktorowo, Maliszew, Zamienie, Józefów, Grębiszew.

2.  Problematyka prawidłowego oznaczania nieruchomości numerem porządkowym.

3. Zakładane cele do osiągnięcia:

 •    uświadomienie mieszkańcom wskazanych miejscowości o obowiązku prawidłowego oznaczenia swojej nieruchomości i wynikających z tego korzyści.
 •    oddziaływanie prewencyjne na osoby dopuszczające się naruszeń norm prawnych z jednoczesnym uświadomieniem przestrzegania prawa, oraz wyeliminowanie powyższych zdarzeń przed wdrożeniem powyższego planu priorytetowego.
 •    zakłada się, że po zakończeniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek ilości posesji nieoznaczonych numerem porządkowym.

4. Realizacja: 1 lipca 2021 - 31 grudnia  2021 roku.

 

Rejon służbowy nr 8 obejmuje następujące miejscowości w gminie Mińsk Mazowiecki:

 • Chmielew          
 • Chochół             
 • Cielechowizna
 • Gamratka          
 • Gliniak
 • Grabina              
 • Grębiszew        
 • Huta Mińska     
 • Iłówiec               
 • Józefów             
 • Kluki     
 • Maliszew           
 • Marianka           
 • Mikanów           
 • Podrudzie         
 • Prusy   
 • Stare Zakole     
 • Stojadła             
 • Tartak  
 • Wólka Iłówiecka             
 • Zakole Wiktorowo
 • Zamienie