Wydział Ruchu Drogowego - KPP w Mińsku Mazowieckim

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 44

tel.: + 48 47 72 49 810 wewn. 121Naczelnik: aspirant sztabowy Rafał Ciborowski


Zastępca naczelnika: aspirant sztabowy Tomasz Wiącek