Wydział ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii - KPP w Mińsku Mazowieckim

Wydział ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii

Wydział ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 44

tel.: + 48 47 72 49 810 wewn. 123


Naczelnik: aspirant sztabowy Paweł Florczuk

 

W skład Wydziału ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Zespół Wykroczeń

ul. Piłsudskiego 44

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.:    47 72 49 810 wewn. 104

        47 72 49 810 wewn. 110

        47 72 49 810 wewn. 114

 

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

ul. Piłsudskiego 44

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel.:    47 72 49 810 wewn. 122

        47 72 49 810 wewn. 115